Benchachinda အုပ္စုခြဲ (T2P) ႏွင့္ စီးတီးမတ္ CMHL တို့ ပူးေပါင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း"/>
Myanmar Information Highway
International Network

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 

သတင္းမ်ား

 

 

Benchachinda အုပ္စုခြဲ (T2P) ႏွင့္ စီးတီးမတ္ CMHL တို့ ပူးေပါင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း

 
download (1).jpeg

Benchachinda Holding ၏လက္ခြဲကုမၸၸၸၸဏီျဖစ္ေသာ T2P ကုမၸၸၸၸဏီလီမစ္တက္ နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌အျကီးဆံုး လက္လီျဖန္ ့ခ်ီေနေသာ City Mart Holding Co., Ltd. (CMHL) တို ့ပူးေပါင္းကာ e-wallet ဝန္ေဆာင္မႈအားစတင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ျကပါသည္။ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လုပ္ငန္းသစ္စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ေနရာအႏွံ ့တြင္ရရိွနိုင္ရန္ စီးတီးမတ္စူပါမားကတ္မွ အလုပ္အမႈေဆာင္ညႊန္ျကားေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ ႏွင့္ ျမန္မာအင္ေဖာ္ေမးရွင္းဟိုင္းေဝးမွ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ Mr. Sunti Medhavikul တို ့ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြး သေဘာတူခဲ့ျကသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးစနစ္ဆီသို ့ အတူလွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ျကီးပြားရန္” Forum တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံဒုတိယဝန္ျကီးခ်ဳပ္ Dr. Somkid Jatusripitak နွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံမွ နိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ Benchachinda Holding or Benchachinda Group အပါအဝင္ အဓိကရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ျကသည္။

 
film thanundron